Amipa Corb Marí

Pàgina d'inici » Tasques

Tasques

Tasques de l’AMiPA:

  • És el principal interlocutor entre les mares i pares dels alumnes del centre i l’escola, a través del Consell Escolar
  • Promou la participació de les mares i pares en les activitats de l’escola
  • Ofereix activitats per les famílies que millores i complementen les tasques de l’escola
  • Dóna suport econòmic a les famílies i a l’escola per tal d’ajudar a donar al centre un major nivell de qualitat i benestar
  • Col·labora en la gestió del menjador i de l’escola matinera
  • Gestiona les activitats extraescolars
  • Col·labora en les activitats educatives del centre
  • Fomentar el diàleg i la col.laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa
  • Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats en benefici dels nostres fills