Amipa Corb Marí

Pàgina d'inici » 2016 » Març

Monthly Archives: Març 2016

JORNADES DE JOCS POPULARS I TRADICIONALS

L’ajuntament de Llucmajor organitza unes jornades de Jocs populars i tradicionals:

Dimarts 29 de març a la Pl. Joan de Borbó (Badia Gran)
Dimecres 30 de març a la Parc Urbà (s’Arenal)
Dijous 31 de març al Passeig Jaume III (Llucmajor)
A les 11 h

ajuntamentdellucmajor

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

El passat 25 de febrer va constituir-se el Consell Escolar Municipal (CEM). El CEM es constitueix com a un òrgan d’assessorament, consulta, proposta i participació sobre qualsevol tema relacionat amb l’ensenyament no universitari en l’àmbit territorial del municipi de Llucmajor.

Hi ha dues persones de l’escola que en formen part activament: na Jero Capó com a representant del nostre centre i n’Oriol Gómez, com a representant de les mares i els pares de l’escola.

En format resum, podem dir que el CEM té, com a principals funcions:
a) Elevar a l’Ajuntament propostes d’actuacions municipals en matèria educativa.
b) Elaborar propostes i proposar criteris de prioritat en la programació municipal educativa.
c) Elaborar propostes sobre la programació dels diferents ensenyaments del sistema educatiu en el municipi, especialment sobre la formació professional.
d) Impulsar la participació en les diverses actuacions que es promoguin en l’àmbit educatiu del municipi.
e) Elaborar propostes per a la planificació i la programació de les construccions, les ampliacions, les reparacions i el manteniment dels centres públics.
f) Col·laborar amb els consells escolars i amb les associacions de pares i mares d’alumnes de cada centre educatiu.
g) Establir relacions i contactes amb altres consells escolars municipals i, si escau, elevar propostes a la Conselleria d’Educació.

Està format per 30 persones amb aquest detall:
– President: el batle de l’Ajuntament de Llucmajor o la persona en qui delegui.
– Sis representants de l’Ajuntament.
– Cinc representants dels centres educatius públics, concertats i privats del municipi.
– Sis representants dels professors.
– Set representants dels pares i mares.
– Tres representants dels alumnes.
– Dos representants del personal d’administració i serveis dels centres docents.
– Un vocal en representació de l’administració educativa.

Aprofitem per posar-nos, una vegada més, a la vostra disposició per que ens feu arribar tot allò que considereu necessari per la millora de l’educació dels nostres infants a tots els nivells.
Nosaltres elevam les vostres informacions, consultes i queixes als òrgans de representació que sigui necessari.

La propera reunió del CEM és el dilluns dia 21 de març.

Si voleu més detall sobre la informació del CEM i la seva constitució i funcions, podeu consultar l’entrada del BOIB del 18 de juliol amb l’aprovació definitiva del reglament d’organització i funcionament d’aquest consell escolar municipal de Llucmajor.

MENU DEL MES DE MARÇ

Ja podeu consultar el Menú del menjador per aquest mes de Març que ja comença.

Bon profit